Followers

Tuesday, 27 March 2012

Sidang Video

Latihan 9

PENGAJARAN BERBANTUKAN SIDANG VIDEO
Sidang video (telepersidangan video atau telekonferens video) merupakan satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang membenarkan orang di antara dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video dan audio dua hala secara serentak.
Sidang video juga telah dirujuk sebagai kerjasama pandang dan merupakan sejenis perisian kumpulan.
 Sidang video berbeza dari videofon  kerana ia direka untuk ditujukan kepada suatu persidangan dan bukan individu.
Telesidang video ini juga amat sesuai bagi melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh kerana ia sesuai bagi tujuan menjalankan seminar, kuliah, ceramah jemputan, tutorial, tunjukcara, mesyuarat, perdebatan, persidangan, pembentangan kajian, viva, temuduga dan juga bimbingan kaunseling.
Pelaksanaan telesidang ini memerlukan perancangan dan latihan yang rapi malah latihan dan percubaan perlu dijalankan sebelum menggunakan bahan sokongan media ini.
 Telesidang ini adalah di antara jenis yang sesuai diaplikasi dalam sistem Pendidikan sesebuah negara yang membangun yang berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi
JENIS PERSIDANGAN VIDEO
i. Banyak ke banyak
ii. Satu ke banyak
iii. Satu ke satu

CONTOH PENGGUNAAN SIDANG VIDEO

    * Pendidikan
    * Pembentangan (Presentations )
    * Perkongsian kerja antara
    * Penyelidik
    * Berkomunikasi
    * Teleperubatan
    * Mesyuarat

Kelebihan sidang video
1.      Mengurangkan kos dan menjimatkan masa
2.      Membuat keputusan dengan cepat dan spontan
3.      Mempertingkat komunikasi
4.      Penambahbaikan terhadap kualiti pengajaran
5.      Mengeratkan hubungan guru dan murid
Kelemahan sidang video
1.      Kemudahan teknologi, perkakasan dan perisian yang mahal.
2.    Merupakan satu ancaman kerana kurang pengalaman untuk menceburkan diri dalam teknologi baru ini.

Thursday, 9 February 2012

cerita kanak-kanakBerdasarkan video di atas, anda di minta enceritakan semula peristiwa yang telah anda lihat. karangan anda tidak kurang daripada 120 perkataan.

Tuesday, 7 February 2012

pantun kanak-kanak

Senaraikan  semula pantun yang terdapat dalam video di atas :

  1. .................................................................................
  2. .................................................................................
  3. ...............................................................................
  4. ...............................................................................iklan nasihatBerdasarkan video yang telah anda lihat, sila berikan nilai-nilai murni yang terdapat di dalam iklan tersebut.

  1.  .............................
  2.  .............................
  3.  .............................
  4.  .............................
  5.  .............................

Thursday, 2 February 2012

latihan 5 ( karangan surat tidak rasmi)Tajuk : Balas surat sahabat pena yang ingin berkunjung ke negara anda untuk melawat suatu tempat pelancongan yang menarik.
( Alamat , tarikh dan tandatangan hendaklah ditulis sebelah kiri 

latihan 4 ( karangan autobiografi)

Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk 'Aku Sebuah Basikal.